A Corvinus Kockázati Tőke-alapkezelő szerepe a VC piacon 

Az előadás bevezetőjében röviden bemutatásra kerülnek a hazai kockázati tőke piacot érintő főbb trendek, a 2007-2013-as időszak és a Jeremie program tanulságai, illetve levezetésre kerül a nemzetgazdasági hatásvizsgálatok eredményeképpen látszó finanszírozási rés. Ezt követően ismertetésre kerülnek az Állami Alapkezelő létrehozásának főbb okai és az állami szerepvállalás előnyei nemzetgazdasági szempontból a különböző érintettek szemszögéből. Az előadás középpontjában az Állami Alapkezelő egyedi termékkoncepciója áll, melynek keretében a rendelkezésre álló 50 milliárd Ft tőke összeg inkubációs (pre-seed), magvető (seed) és korai növekedési (startup) fázisban lévő innovatív vállalkozásokba kerül kihelyezésre átlátható és rugalmas feltételek mellett. Az állami alapkezelő termékkoncepciója és befektetési politikája lehető teszi olyan mikro- kis és akár középvállalkozások támogatásárát, akik más forrásból nem juthatnak finanszírozáshoz.

Az előadás végén bemutatásra kerülnek a koncepcióban érintett további szereplőkkel (angyal és társ-befektetőkkel, mentorokkal, szakmai szervezetekkel, továbbá a piacon jelenlévő inkubátorokkal, akcelerátorokkal és más kockázati tőke-befektetőkkel) tervezett együttműködési lehetőségek (szakmai támogatás, közös finanszírozás, további tőkebevonási lehetőségek később életszakaszban, edukáció).”